Terapia

Ataraxia és un valuós mètode d'avaluació de l'ésser humà en els seus aspectes físic, emocional i mental. Amb el qual aprens a transformar emocions tals com a pors, ràbia, ansietat, sentiments de culpa i tot tipus de patrons mentals erronis que van quedar impresos en el teu interior i que acaben per afectar la teva pròpia salut.

Ataraxia estudia tot lo relacionat amb les emocions i com aquestes afecten la nostra vida, els criteris que condicionen i els bloqueigs que impedeixen aconseguir el que tu vols, però alhora amb Ataraxia pots també descobrir-ne quins són les teves capacitats.

ràcies a Ataraxia pots trobar una informació valuosa sobre diferents àrees de la nostra vida: salut, feina, capacitats, relacions afectives i familiars, estat emocional, creences sobre la prosperitat, criteris adquirits, conflictes socials, i fins i tot lectura kàrmica, entre altres aspectes.

Una vegada realitzada la lectura de dites nou àrees, es procedeix a treballar amb les més conflictives, prenent consciéncia de la causa que les origina i potenciant el seu alliberament mental, emocional o físic. D'aquesta manera s'aconsegueix el reequilibri del cos energétic, a fi de canviar i transformar allò que ens impedeix prosperar, potenciant aquelles capacitats o virtuts que pertanyen a la nostra naturalesa.

La nostra percepció i interpretació de les coses fan el nostre món de la manera que és, o que nosaltres pensem que és. Un pensament negatiu, pot alimentar una visió pessimista del món que ens envolta, i té una intensitat tal que pot produir canvis molt sorprenents al cervell i en la constel.lació hormonal. Aquesta situació té conseqüéncies que es manifesten a nivell físic. El poder de la nostra ment i les nostres emocions és, a dia d'avui, inqüestionable.