A la Llicenciatura en Ataraxia s'arriba a després d'haver superat el curs bàsic i 13 pràctiques supervisades per l'institut Ataraxia. Amb aquesta preparació l'alumne obté la llicenciatura reconeguda per l'Institut Ataraxia i la possibilitat d'accedir al diploma Bachelor universitari.

La preparació pràctica de la llicenciatura en Ataraxia està dirigida a aquelles persones interessades a aplicar professionalment el sistema d' Ataraxia i poder obtenir el títol universitari. En les pràctiques es valoren i examinen tots aquells aspectes imprescindibles per a poder aplicar el mètode així com la puntualitat, l'ordre, protocol, el temps, la concentració, la flexibilitat i actitud, la conducció de la sessió, la creativitat i l'expressió, entre d'altres. Per a accedir a les pràctiques és necessari haver realitzat el Curs Bàsic de Formació complet.