L'Asociación Europea de Ataraxia (A.E.A.) creada per Esther França, es constitueix amb 6 socis fundadors al febrer del 2003 a Barcelona,.és una associació sense ànim de lucre, legalment reconeguda per la Generalitat de Catalunya, amb el número 29295/B i formada per una sèrie de professionals de l'àmbit de la salut i les teràpies alternatives.

Terapia

Objectius de la A.E.A.

Los objetivos que promueve la Asociación son:

 • Protegir, defensar, regular i divulgar el coneixement d'Ataraxia.

  Subvencionar sessions individuals a persones amb pocs recursos.

  Promoure la recerca i els coneixements sobre Ataraxia.

  Desenvolupar i organitzar cursos de formació i activitats similars.

  Divulgar avanços i recerques.

  Participar en Associacions d'ajuda a malalts per així poder oferir els nostres serveis a les recerques.

  Finançar tallers per a nens sense recursos, per posar-los en contacte amb la filosofia d'Ataraxia.

  Diferents activitats sense ànim de lucre.